วันที่ 31 ส.ค. 61 เวลา 09.00 น. ด.ต.ธีระพงษ์ คำมูล ผบ.หมู่จร.สภ.บางบัวทอง

ขณะออกตรวจการจราจร พบเศษกระจกและเศษดินตกหล่น อยู่ช่องทางด้านขวาสุด ของถนนบางกรวย-ไทรน้อย ขาเข้า น่าจะเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา จึงเข้าไปเก็บกวาดออกจากช่องทางจราจร เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาครับ