วันนี้ ( ๒๑ มี.ค.๖๒ ) เวลา ๒๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง , พ.ต.ท.พฤฒ จำรูญศาสน์ รองผกก.ป.สภ.บางบัวทอง , ปลัดอำเภอบางบัวทอง ร่วมประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่เปิดให้บริการในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำกำชับให้ทุกร้านปฏิบัติตามกฏหมาย ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

วันนี้ ( ๒๑ มี.ค.๖๒ ) เวลา ๒๐.๐๐ น. ว่าที่ พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง , พ.ต.ท.พฤฒ จำรูญศาสน์ รองผกก.ป.สภ.บางบัวทอง , ปลัดอำเภอบางบัวทอง ร่วมประชุมผู้ประกอบการสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ที่เปิดให้บริการในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำกำชับให้ทุกร้านปฏิบัติตามกฏหมาย ห้ามมิให้ผู้ประกอบการ กระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
๑. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์เข้าไปใช้บริการ
๒. ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
๓. เปิดเกินเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้
๔. ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่ากำหนดเวลาที่กฎหมายบัญญัติไว้
๕. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน
๖. ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในสถานที่ของตน
๗. ห้ามไม่ให้มีการโชว์ลามกอนาจาร
๘. ห้ามไม่ให้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานบริการหรือสถานประกอบการ
พร้อมทั้งอธิบายข้อกฎหมายและโทษ เกี่ยวกับการกระทำความผิดสถานบริการ ทั้งโทษทางอาญา และการปิดให้บริการ ๕ ปี ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒ / ๒๕๕๘ ลง ๒๒ ก.ค.๕๘, คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๖/๒๕๕๙ ลง ๒๙ ก.ค.๕๙ โดยร่วมประชุมกันที่ห้องประชุมชั้น ๓ สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ครับ..

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *