วันนี้ ๒๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง เดินทางเข้าพบ นายสุวิพุทธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงนนทบุรี, ผู้รับเหมาสร้างถนนต่างระดับถนน ๓๔๕ ตัดกับถนน ๓๔๐ เพื่อขอให้แขวงทางหลวงนนทบุรี เปิดจุดกลับรถบริเวณที่ก่อสร้างถนนต่างระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

วันนี้ ๒๗ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง เดินทางเข้าพบ นายสุวิพุทธ ตันตะโยธิน ผู้อำนวยการแขวงการทางหลวงนนทบุรี, ผู้รับเหมาสร้างถนนต่างระดับถนน ๓๔๕ ตัดกับถนน ๓๔๐ เพื่อขอให้แขวงทางหลวงนนทบุรี เปิดจุดกลับรถบริเวณที่ก่อสร้างถนนต่างระดับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่ขับขี่รถยนต์ออกมาจากซอยบ้านกล้วย เข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษก แล้วจะกลับรถบริเวณใต้สะพานคลองพระพิมล เพื่อออกสู่ถนนกาญจนาขาเข้า ซึ่งบริเวณจุดกลับรถดังกล่าวมีช่องทางเดินรถช่องทางเดียว ประชาชนจากซอยบ้านกล้วยมีเป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาเร่งด่วนจะทำให้การจราจรติดยาว หากมีการเปิดจุดกลับรถจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่จะกลับรถเข้าถนนกาญจนาภิเษกขาออกได้เป็นอย่างดี นายสุวิพุทธฯและตัวแทนผู้รับเหมาก่อสร้างถนนบริเวณถนนต่างระดับ ทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน จึงยินยอมที่จะเปิดช่องทางจุดกลับรถบริเวณถนนต่างระดับ โดยจะมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ โดยจะเปิดจุดกลับรถให้ประชาชนใช้ถนนบริเวณดังกล่าวในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. และได้หารือเรื่องการเปิดพื้นผิวการจราจร เพิ่มช่องทางการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะมีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ติดสัญญานไฟจราจร เพื่อเตือนตลอดบริเวณก่อสร้าง และหารือเรื่องมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงต่างๆ ที่จะต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือน สัญญานไฟจราจร เครื่องหมายต่างๆ เพื่อการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับประชาชน ณ.ห้องประชุมแขวงการทางนนทบุรี