วันนี้ 6 เม.ย.62 พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง ประสานงานกับตัวแทนกรมทางหลวง ตัวแทนบริษัท ชิโนไท ซึ่งรับเหมาก่อสร้างทางยกระดับ บางบัวทอง( ถนน 345 ตัด ถนนหมายเลข 9)

วันนี้ 6 เม.ย.62 พ.ต.อ.สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง ประสานงานกับตัวแทนกรมทางหลวง ตัวแทนบริษัท ชิโนไท ซึ่งรับเหมาก่อสร้างทางยกระดับ บางบัวทอง( ถนน 345 ตัด ถนนหมายเลข 9)ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง ให้เร่งรัดเก็บวัสดุก่อสร้าง เพื่อเปิดพื้นผิวถนน เพิ่มช่องทางการจราจร ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้กับประชาชน

วันนี้ 6 เม.ย. 62 เวลาประมาณ 15.30 น. พ.ต.อ. สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจ จุดเสี่ยงร้านค้าทอง ในตลาดเทศบาล

วันนี้ 6 เม.ย. 62 เวลาประมาณ 15.30 น. พ.ต.อ. สิรภพ อนุศิริ ผกก.สภ.บางบัวทอง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ ออกตรวจ จุดเสี่ยงร้านค้าทอง ในตลาดเทศบาล รวมทั้ง ตรวจเยี่ยม และได้แนะนำการรับมือกับมิจฉาชีพทุกรูปแบบแก่พ่อค้าแม่ค้าภายในตลาดเทศบาล เพื่อความอบอุ่นใจ ของพี่น้อง ประชาชน ในตลาดเทศบาลบางบัวทองครับ