วิสัยทัศน์

 

วิสัยทัศน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

“เป็นองค์กรบังคับใช้กฏหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคอาเซียน”

 

วิสัยทัศน์ของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา

“เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชิวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตราฐานสากล”