เกี่ยวกับสถานี

พื้นที่และประชากรที่รับผิดชอบ

สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง มีพื้นที่รับผิดชอบ 116.44 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ จรดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ไทรน้อย และ สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี

ทิศใต้ จรดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.บางใหญ่

ทิศตะวันออก จรดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.คลองข่อย

ทิศตะวันตก จรดพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.ไทรน้อย

 สภาพพื้นที่โดยทั่วไป

ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองและถนนที่ใช้ในการสัญจร เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่รองรับการขยายตัวจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเหตุให้มีประชากรแฝงอยู่เป็นจำนวนมาก