O1 โครงสร้างอัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์
ผกก.สภ.บางบัวทอง

โทร:081-551-8566

รอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

พ.ต.ท.พล พื้นพรม
รอง ผกก.ป.

งานป้องกันและปราบปราม
โทร:081-904-8221

พ.ต.ท.นเรนทร วีระ
รอง ผกก สส.

งานสืบสวน
โทร:086-969-6414

พ.ต.ท.กลมรัตน์ พาน้อย
รอง ผกก.สอบสวน

งานสอบสวน
โทร:085-789-8191

พ.ต.ท.กษิดิศ เทียกสีบุญ
รอง ผกก.สอบสวน

งานสอบสวน
โทร:0800808014

พ.ต.ท.วิทวัส สายอ๋อง
รอง ผกก.สอบสวน

งานสอบสวน
โทร:094-939-1789

สารวัตร สายงานต่างๆ

พ.ต.ท.ชันภัทร วิลาศรี
สว.สอบสวน

งานสอบสวน
089-769-9341

พ.ต.ท.พันธ์พัฒน์ เศษบุบผา
สว.สอบสวน

งานสอบสวน
โทร:063-823-9115

พ.ต.ต.ณัฐพล คำสีดา
สว.สอบสวน

งานสอบสวน
โทร:080-067-6287

พ.ต.ต.สมบัติ แสงอินทร์
สว.สอบสวน

งานสอบสวน
โทร:089-524-1700

พ.ต.ต.สิรวิชญ์ ไชยวรรณ
สว.สอบสวน

งานสอบสวน
โทร:089-654-4151

พ.ต.ต.อภิสิทธิ์ โมไนยนิติกุล
ผกก.สภ.บางบัวทอง

งานสอบสวน
โทร:087-018-4242

พ.ต.ต.สีน้ำ นิยมพลอย
สว.สอบสวน

ปฎิบัติหน้าที่งานป้องกันและปราบปราม
โทร:095-946-9782

พ.ต.ต.เชฐ จันทร์พา
สวป.

งานป้องกันและปราบปราม
โทร:087-832-7888

พ.ต.ต.สุภกร แสงจันทร์
สว.สส.

งานสืบสวน
โทร:090-993-6405

พ.ต.ต.สมพร โพธ์ศรี
สว.อก.

งานอำนวยการ
โทร:090-568-4339