O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

สถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ได้ดำเนินการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและ  ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)    ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี พันตำรวจเอก พฤฒ จำรูญศาสน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ และทำความเข้าใจ  กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่

  1.  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)   
    – ให้สถานีตำรวจศึกษาการเข้าใช้ระบบ POLICEITA พร้อมจัดทำข้อมูลสาธารณะตามแบบฟอร์ม ที่กำหนดลงในระบบดังกล่าว
  2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)       
    – ให้สถานีตำรวจทำความเข้าใจในข้อคำถามและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นข้อคำถาม  ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบ ก่อนทำการประเมินแบบวัดการรับรู้             
  3.  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)            
    – ให้สถานีตำรวจนำช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เปิดเผย ณ จุดให้บริการ และพัฒนา  การให้บริการเพื่อสร้างความรวดเร็วและความสะดวกให้แก่ประชาชน ก่อนทำการประเมินแบบวัดการรับรู้

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

เปิดเผยขู้อมูลทางเว็บไซต์ สถานีตำรวจบางบัวทอง http://bangbuathong.nonthaburi.police.go.th/

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

วันมาฆบูชา (6 มี.ค.66) ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท พร้อมสั่งการให้ตำรวจเพิ่มความเข้มออกตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยประชาชนทุกมิติ

วันนี้ (6 มี.ค.66 ) พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า “เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ซึ่งตรงกับวันมี่ 6 มี.ค.66 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านค้า

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ “ทำดี มีรางวัล”

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โครงการ “ทำดี มีรางวัล” และ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รอง ผบ.ตร. มอบรางวัล

ผบ.ตร.กล่าวขอบคุณ ข้าราชการตำรวจ กับความภาคภูมิใจของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ได้ทำภารกิจดูและความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจร การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 33

ประชาสัมพันธ์ การรักษาความปลอดภัยการจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค

ประชาสัมพันธ์📢
🚨การรักษาความปลอดภัยการจัดการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค และการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปค ปี พ.ศ 2565

ชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์และชุดจิตอาสาตามโครงการจิตอาสา สภ.บางบัวทอง ได้ร่วมกัน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนพร้อมนำสิ่งของ ได้แก่ ข้าวสาร ไข่ไก่ และนํ้าดื่ม มามอบให้ผู้ป่วย

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน พระบรมราชานุเคราะห์ ส่งรับไว้เป็นผู้ป่วย ในพระบรมราชานุเคราะห์ ของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564

#เปิดศูนย์รณลงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

#เปิดศูนย์รณลงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจจิตอาสา อำนวยความสะดวกการจราจรบริเวณจุดบริการประชาชนใต้ต่างระดับแยกไทรน้อย ถนนกาญจนาภิเษก ขาออก

วันนี้ (28 ก.ค 65) เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง

พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.บางบัวทอง ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2565