O21 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

วันที่ 22 มกราคม 2567 พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ผกก.สภ.บางบัวทอง มี ประชุมชี้แจ้ง จนท.งานธุรการ เพื่อให้รอรับการตรวจราชการ จากหน่วยงาน ของ ตร.ได้แก่ จเรตำรวจ งานตรวจสอบภายในของ ตร. และ ตรวจสอบภายในของจังหวัดชัยนาท โดย ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ และ ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

งานอำนวยการ

วันที่ 9 มกราคม 2567 พ.ต.ท.ชนาธิป พานทอง รอง ผกก.ป.สภ.บางบัวทองพร้อมด้วย อบรมปล่อยแถว สายตรวจ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ มีการ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สายตรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่

งานป้องกันปราบปราม

วันที่ 11 มกราคม 2567 พ.ต.ท.นเรนทร วีระ รอง ผกก.สส.สภ.บางบัวทอง ปล่อยแถว ชุดสืบสวนพร้อมทั้งชี้แจงภารกิจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี

งานสืบสวน

วันที่ 8 มกราคม 2567 พ.ต.ท.กมลรัตน์ พาน้อย รอง ผกก(สอบสวน) อบรมอบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์ สินบน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา และ กำชับเรื่องยื่นคำร้องขอปล่อยตัว ชั่วคราวต่อ พนักงาน สอบสวน กำชับนำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่ง เจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ ทำการ ปล่อยตัวชั่วคราว และ กำชับ ให้ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ลงไปดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด

งานสอบสวน

วันที่ 5 มกราคม 2567 พ.ต.ต.มนตรี พรรณวรรณ์สว.จร.สภ.บางบัวทอง อบรมปล่อยแถว ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ มีการ อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ จราจร ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับสินบน ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด จากการปฏิบัติหน้าที่

งานจราจร